Công Ty TNHH GTS Hồ Trung nhập lô tôm Bố Mẹ ( 15/6/2016)

Công Ty TNHH GTS Hồ Trung nhập lô tôm Bố Mẹ ( 15/6/2016)

16:02 - 26/06/2018

Tôm thẻ bố mẹ
Lời giải cho bài toán khó tôm chết sớm (EMS/AHPNS)
Tôm sú bố mẹ
Vai trò của ao lắng trong nuôi tôm
Tình hình sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh

ĐỂ TIẾP TỤC PHỤC VỤ KỊP THỜI CHO BÀ CON NUÔI TÔM NHỮNG CON TÔM GIỐNG CHẤT LƯỢNG, SẠCH BỆNH, NGÀY 15/6/2016. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN HỒ TRUNG ĐÃ NHẬP THÊM 630 CÁ THỂ TÔM BỐ MẸ VỀ KHU SẢN XUẤT.