Tôm Giống Thẻ Chân Trắng

Tôm Giống Thẻ Chân Trắng
Công ty TNHH Sản Xuất GTS Hồ Trung chuyên cung cấp tôm giống thẻ chân trắng từ nguồn tôm bố mẹ được nhập khẩu từ Mỹ. Đây là nguồn tôm bố mẹ được kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo hoàn toàn sạch bệnh và đạt chất lượng cao.