Tin Tức Tôm Giống Hồ Trung

Hiển thị

15:09 - 26/06/2018

Tôm sú bố mẹ

Tên Tiếng Anh:Giant tiger prawn Tên Tiếng Việt:Tôm sú Tên khác:Penaeus carinatus, Asian tiger shrimp

Xem thêm

09:35 - 25/06/2018

Tôm thẻ bố mẹ

Tôm thẻ chân trắng Tên Tiếng Anh:White Shrimp Tên Tiếng Việt:Tôm thẻ chân trắng Tên khác:Penaeu

Xem thêm