Sản phẩm tôm

Hiển thị

15:12 - 26/06/2018

Tôm Giống Thẻ Chân Trắng

Công ty TNHH Sản Xuất GTS Hồ Trung chuyên cung cấp tôm giống thẻ chân trắng từ nguồn tôm bố mẹ được nhập khẩu từ Mỹ. Đây là nguồn tôm bố mẹ được...

Xem thêm

15:13 - 26/06/2018

Tôm Sú giống

Công Ty TNHH SX GTS Hồ Trung chuyên cung cấp giống tôm Sú có nguồn gốc từ tôm Sú bố mẹ được chọn lọc kĩ lưỡng, hoàn toàn sạch bệnh và đạt chất lượng...

Xem thêm