Tôm thẻ sản xuất từ nguồn tôm thẻ chân trắng bố mẹ tốt nhất do các công ty chọn lọc tôm giống từ Mỹ cung cấp. Đây là nguồn tôm mẹ hoàn toàn sạch các bệnh và chất lượng cao. Tôm thẻ được sản xuất theo qui trình sinh học sử dụng các nguồn thức ăn và chế phẩm vi sinh tốt nhất. Tôm giống được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất bán cho người nuôi

Tôm sú giống được sản xuất theo qui trình sinh học sử dụng các nguồn thức ăn và chế phẩm vi sinh tốt nhất. Tôm giống được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất bán cho người nuôi.